Privacy Policy

Cookies- og persondatapolitik

Udgivet juni 2022

Indholdsfortegnelse

 1. Baggrund og kontaktoplysninger
 2. Behandling af persondata
  2.1 Fair og transparent databehandling
  2.2 Vi anvender denne type data om dig
  2.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
  2.4 Vi behandler kun relevante persondata
  2.5 Vi behandler kun nødvendige persondata
  2.6 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
  2.7 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
  2.8 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
  2.9 Vi videregiver ikke dine persondata til andre
 3. Brug af cookies
  3.1 Vi beder om dit samtykke
  3.2 Hvor længe gemmes en cookie
  3.3 Hvordan du undgår cookies
  3.4 Hvordan du sletter cookies
 4. Dine rettigheder
  4.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata
  4.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
  4.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
  4.4 Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata
 5. Baggrund og kontaktoplysninger

Guldbech Gruppen behandler persondata og har i den forbindelse vedtaget denne politik for behandling og opbevaring af persondata (persondatapolitik), der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Guldbech Gruppen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Guldbech Gruppen
Hvidovre Strandvej 47B
2650 Hvidovre

 1. Behandling af persondata

2.1 Fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, eller vi modtager oplysningerne fra en samarbejdspartner, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

2.2 Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at kunne opfylde vores aftale med dig og din organisation, gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter almindelige oplysninger som:

Navn
Titel
Firmanavn og -adresse
Mailadresse
Telefonnummer
Dine kommentarer på blogindlæg

2.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i udgangspunktet, når vi har brug for at:
Behandle din henvendelse og følge op på den

2.4 Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data end dem vi har brug for til det konkrete formål.

2.5 Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor har vi for hvert formål formuleret hvor længe vi har behov for data, samt hvor ofte vi skal gennemgå data med henblik på sletning.

2.6 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
I det omfang det er muligt kontrollerer vi, at de persondata vi behandler om dig er korrekte. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, hvis vi opdager fejl.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

2.7 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
For at sikre efterlevelsen af dette, har vi vedtaget interne regler og fastlagte procedurer for sletning af dine persondata.

2.8 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Hvis vi ikke har et andet juridisk grundlag til at indhente eller behandle persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, indhenter vi dit samtykke. I den forbindelse oplyser vi dig om grundlaget for og vores interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

2.9 Vi videregiver ikke dine persondata til andre

Vi videregiver som udgangspunktet ikke dine persondata til andre.

3 Brug af cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, hvis du besøger et website flere gange.
Vi sætter ikke andre cookies end de nødvendige.

3.1 Vi beder om dit samtykke
Inden vi sætter en cookie, beder vi om dit samtykke. Du kan godt besøge hjemmesiden uden at give dit samtykke.

3.2. Hvor længe gemmes en cookie
Cookies sletter sig selv efter et antal måneder, men de fornyes hver gang du besøger hjemmesiden.

3.3 Hvordan du undgår cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem

Du kan se nærmere her

Sådan sletter du cookies og anden browserdata

3.4 Hvordan du sletter cookies
Du har mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Se hvordan du gør her:

Sådan sletter du cookies og anden browserdata

 

4 Dine rettigheder

4.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, så vidt muligt hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvordan du får adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

4.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, kan du bede os om at rette dem. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

4.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

4.4 Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata.
Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over Guldbech Gruppens behandling af dine persondata. Klagen kan sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk